Integritetspolicy

Smultron & Sång drivs av Kulturverktan HB och har sitt säte i Sundsvall. Företagets postadress är Allsta 532.

Smultron & Sång är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med köp av musikprodukter och/eller bokning av evenemang som finns på denna webbplats www.kulturverkstan.se.

Smultron & Sång värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, exempelvis namn, personnummer, personinformation och kontaktuppgifter m.m..

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att du som kund och användare av våra hemsidor, eller som på annat sätt har kontakt med oss kan vara säker på att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning, framför allt EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), när du använder våra tjänster, besöker vår hemsida, beställer produkter, eller på annat sätt har kontakt med oss.

Betalningslösning

Vi använder oss av Billmate för säkra betalningar (kortbetalning och Swish) i hemsidan. Ditt kortnummer skickas genom en krypterad anslutning direkt till banken. Smultron & Sång har inte tillgång konfidentiell information som berör ditt kort eller bankkonto.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Cookies
Vår webbplats använder sig av Cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. De innehåller ingen personlig information, men är till hjälp för att vi ska kunna ge dig en bra användarupplevelse. I vår shop används till exempel s.k. "Session Cookies" för att hålla koll på vilka produkter du har lagt i varukorgen.

Vilken information vi behandlar

  • Person- och kontaktuppgifter – Förnamn, efternamn, företagsnamn, land/region, gatuadress, postnummer, ort, telefon och epost.
  • Information om produkt/tjänst – Information om produkt/tjänst, leveransuppgifter och faktureringsuppgifter (t.ex. vald betallösning, genomfört köp m.m.)

Syfte med behandlingen

De personuppgifter vi samlar in används för att vi ska kunna tillhandahålla dig de tjänster eller produkter som du efterfrågar, d.v.s. så att vi kan fullgöra avtalet med dig eller andra berättigade intressen. Behandlingen sker främst i följande syften:

  • Tillhandahållande, organisation och administration av produkter från shopen
  • Kundvård/Information

Lagliga krav

Vi behandlar även de personuppgifter som vi har fått genom våra kontakter med dig för att uppfylla lagstadgade förpliktelser. Till exempel pågrund av lagstiftning som avser konsumenträtt, redovisning och bokföring.

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter vi behöver för att kunna fullgöra avtalet med dig eller för att efterleva lagstadgade krav, är det inte säkert att vi kan tillhandahålla tjänsten/produkten som du efterfrågat.

Hur vi samlar in information om dig

Merparten av de personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du har lämnat till oss i samband med att du har kontaktat oss, använder våra tjänster eller beställer våra produkter. I vissa fall kan vi dock få uppgifter om dig från en tredje part (t.ex. om någon annan än du själv har anmält dig till våra evenemang).

För betalningsfunktionen på www.kulturverkstan.se har vi valt att använda oss av det svenska företaget Billmate vid Swish- eller kortbetalning. Ditt kortnummer skickas genom en krypterad anslutning direkt till banken. Smultron & Sång har inte tillgång konfidentiell information som berör ditt kort eller bankkonto. Du kan betala med ditt betalkort i shopen. Vi erbjuder även företagskunder faktura som betalningslösning..

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan om det inte är av rättsliga skäl där vi måste lämna ut specifika uppgifter. Dina angivna personuppgifter hanteras av oss för att vi ska kunna leverera den tjänst/produkt som du har beställt.

Vi använder oss av ett antal betrodda externa samarbetspartners, som ibland kommer i kontakt med dina personuppgifter. Det rör sig bland annat om vår anlitade redovisningskonsult som får tillgång till de personuppgifter som behövs för Smultron & Sångs redovisning, externa IT-leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss. Vi kräver att alla våra samarbetspartners skyddar dina personuppgifter pålämpligt sätt genom avtal som upprättas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Som utgångspunkt sker all behandling av dina personuppgifter lokalt.

Hur länge vi sparar informationen

Vi strävar efter att bevara dina personuppgifter endast så länge och i den omfattning det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig och de syften som vi har beskrivit ovan.

Sådana uppgifter som vi behöver spara för att uppfylla lagstadgade krav, garantiförpliktelser eller hantera reklamationsärenden kan sparas för en längre period. Som utgångspunkt bevarar vi personuppgifter som vi behöver för att efterleva lagstadgade krav på bokföring i 7 år.

Säkerhetsåtgärder

Smultron & Sång har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter, vilket bland annat innefattar: Virusskydd, SSL kryptering av webbplats, säkra rutiner och lokal hantering av personuppgifterna.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av dina personuppgifter. Vi kommer att på din begäran (eller på eget initiativ) rätta eller radera uppgifter som är felaktiga, eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om möjligt, få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. När du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss för att ta tillbaka samtycket.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige (www.datainspektionen.se)

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har någon fråga om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utnyttja någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordning. Du kan kontakta oss pånedanstående kontaktuppgifter

Smultron & Sång (Kulturverkstan i Allsta HB)
969630-5037
ALLSTA 532
Sundsvall, 853 58
Sverige
0705342131
bosse@kulturverkstan.se eller vicci@kulturverkstan.se

Ändringar i denna integritetspolicy

Smultron & Sång kan komma att ändra bestämmelserna i denna integritetspolicy. Var god att läsa denna policy varje gång du besöker webbplatsen.

Denna integritetspolicy är senast uppdaterad 2021-06-03

Kulturverkstan Förlag & Produktion
Kontakta oss: bosse@kulturverkstan.se
070-534 21 31
© Copyright 2021 | Kulturverkstan Förlag & Produktion | Foto: Anna Thors
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram